СКЛАД И МОСТРЕНА ЗАЛА
Гр. Търговище (7700)
Индустриална зона
тел. 0888439667
тел. 0601 628 71
salesbg@kamini-prometey.com
sales.prometey@gmail.com
GPS: 43 градуса 15` 36 " N 26 градуса 34` 13 " E

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
Тел. 0884 918 859